Továbbképzések

Annak érdekében, hogy folyamatosan garantálni tudjuk tanácsadóink munkájának minőségét, kötelező továbbképzési rendszer szerint dolgozunk. Erre azért van szükség, hogy tanácsadóink folyamatosan fejlődni tudjanak, szélesítsék ismereteiket és ezáltal a lehető legjobban tudják támogatni a hozzájuk forduló családokat tanácsaikkal.


A  kötelező továbbképzések tematikája, tartalma minden régióban megegyező, ezt előzetesen minden végzett tanácsadó rendelkezésére bocsájtjuk. A kötelező továbbképzések időpontjait a régiófelelősöknek  legkésőbb az adott év január 31-ig ki kell hirdetniük. Minden workshop évi 2 alkalommal kerül meghirdetésre régiónként. Egy továbbképzési alkalomra maximum 5 fő jelentkezhet.

 

Témái: 1. Anatómia   2. Elölhordozás 3. Csípőn hordozás 4. Háton hordozás 5. Egyéb hordozóeszközök

  1. Kommunikáció

 

Időtartam: egy teljes nap (9-17 óráig)/továbbképzés

 

A kötelező workshopok elméleti ismereteket, gyakorlatot, helyzetgyakorlatokat (tanácsadási helyzetek, leggyakrabban előforduló problémák, azok megoldásai), egyénileg és közösen elvégzendő feladatokat tartalmaznak, melyek segítenek elmélyíteni és bővíteni az alapkurzuson megszerzett ismereteket.

 

A kötelező workshopok díja: 5000 Ft/alkalom/fő + mellékköltégek, mely a régiófelelősöknek fizetendő velük egyeztetett módon.

 

A kötelező továbbképzések elvégzése minden tanácsadó számára kötelező kétévente.

A 2016-ban alapkurzust végzők a tanfolyamtól számított egy évig mentességet kapnak a workshopok végzése alól. Amennyiben a tanácsadó a ClauWi által szervezett konferencián (belföldön és külföldön egyaránt) részt vesz, szintén egy évig mentességet kap.

 

Kötelező házi feladatok:

 

A tanácsadónak a ClauWi hordozási tanácsadó cím megszerzése után a kötelező továbbképzések mellett kötelező házi feladatokat is le kell adni (a határidőket és feltételeket a régiófelelősök ismertetik).

 

Tartalmuk:

  • 5 saját tanácsadás részletesen dokumentálva, önreflexióval, megoldási javaslatokkal (minden továbbképzésre – kivéve a kommunikációt – egy elkészített feladatot kell hozni)
  • 5 tanácsadói helyzet megoldása, melyeket a régiófelelősöktől kap meg a tanácsadó

 

A feladatokat és megoldásukat az illetékes régiófelelősnek kell megküldeni, aki azokat átnézni, értékeli, átbeszéli a tanácsadóval, segítséget nyújt, szükség esetén tanácsot ad. A saját tanácsadásoknak utánkövethetőknek kell lenniük (pl. a családok elérhetőségeit kell tartalmazniuk, mert a régiófelelős szükség esetén dönhet úgy, hogy a családok véleményét is kikéri a tanácsadóról)

 

 

Ha egy tanácsadó nem vesz részt a kötelező továbbképzéseken vagy nem adja le a kötelező feladatait, nem használhatja a ClauWi hordozási tanácsadó/speciális tanácsadó titulust, és lekerül a ClauWi térképről. A workshopok elvégzése után visszakerülhet a térképre, az iskolavezető engedélyével.