Általános információk

A ClauWi (r) Magyarország teljes képzése többlépcsős folyamat: az alap- és haladó kurzusból, az elméleti és gyakorlati feladatokból, a házi feladatokból és vizsgákból áll. A résztvevők nemcsak anatómia-élettani, hordozás-gyakorlati és oktatásmódszertani, kommunikációs alapokat sajátítanak el, hanem önismereti folyamaton is keresztülmennek. Képzésünk része még a hordozási tanácsadás mint szolgáltatás menedzselésének, a vállalkozás felépítésének és működtetésének alapjaiban való elmélyedés.

ALAPKURZUS

Az alapkurzusok évente két alkalommal szerveződnek, budapesti helyszínen.  Az időpontokat a honlapon tesszük közzé. Egyik legfontosabb célunk, hogy ne még több, hanem még jobb tanácsadókat képezzünk.

A koronavírus-járványra való tekintettel jelenleg “hibrid oktatást” tartunk, mely 6 személyes oktatási napból, és 5 óra online alkalomból áll, kiegészítve a házi feladatokkal, a beadandókkal és a mentorcsoportos alkalmakkal. A kurzus átszervezése nem érinti a tananyag tartalmát, sőt: a hátrányból sikerült előnyt kovácsolnunk, és úgy bővíteni az átadott tudásanyagot, hogy az nem megy a jelenléti oktatás és a gyakorlat (kötéstanulás) rovására.

Az alapozó (Grundkurs) képzés során a résztvevők a következő témákban bővítik ismereteiket (felsorolás a teljesség igénye nélkül):

• anatómiai alapok (újszülöttek gerinc- és csípőfejlődése), mozgásfejlődés
• a hordozás pszichológiai és fiziológiai aspektusai
• kötődéselméletek, kötődés és hordozás kapcsolata
• különféle kötésmódok biztos és kompetens ismerete (elöl, csípőn és háton)
• egyéb hordozóeszközök ismerete, megítélése és használata
• általános kommunikációs ismeretek, kommunikációs törvényszerűségek
• kommunikációs helyzetek, gyakorlatban előforduló szituációk gyakorlása

Az elméleti oktatás időtartama: 2×3 nap (50 óra), hétvégenként (péntek-szombat 9-17 óráig, vasárnap 9-16 óráig. A két hétvége között általában két hét telik el.

ClauWi alapkurzusai 7-10 fő részvételével zajlanak, a csoportokkal négy oktató dolgozik. Mentorprogramunkkal egyénileg is segítjük a résztvevők fejlődését.

Az alapkurzust végzett tanácsadók egészséges szülő egészséges baba páros tanácsadásában szereznek kompetenciát. A kurzus elvégzéséről magyar és német nyelvű részvételi elismervényt adunk ki, melynek kiadása után a jelöltek a “hordozási tanácsadó” címet használhatják.

A végzett tanácsadóknak lehetőségük van felkerülni a ClauWi Magyarország honlapjára az általuk megadott adatokkal.

Az alapkurzus tartalma (címszavakban):

 • Kötődés, kötődéselméletek
 • A hordozás elméleti háttere és hatásai a hordozott és a hordozó személy számára
 • A gerincoszlop, csípő és az izomzat fejlődése (anatómia)
 • A helyes hordozás szabályai
 • Kötési módok és hordozóeszközök
 • Kötésmódok (elöl, csípőn, háton) gyakorlása
 • Kommunikációelmélet
 • A hordozási tanácsadás metodikája
 • Szituációs gyakorlatok

Az alapkurzus díja: 

A kurzus díja: 130000 Ft vagy 330 € (+ mellékköltségek – oktatók úti- és szállásköltsége, terembérlet – ez általában max. 8000 forint, a résztvevők számától függően)

A kurzus díja tartalmazza:

 • 2×3 napos elméleti oktatást, az online alkalmakat
 • nyomtatott mappát a kurzus anyagával
 • megjelenést a clauwi.hu honlapon tanácsadóként egy évig (ez ingyenes és szabadon választható)
 • a kurzus teljesítéséről részvételi igazolást.

Az alapkurzus felépítése:

 1. Személyes, jelenléti hétvégék: 2×3 napos képzés.
 2. Házi feladatok: A két elméleti hétvége között a résztvevők kidolgozandó feladatokat kapnak, melyet a második hétvégére kidolgozva kell elhozniuk. Amennyiben nem készítik el a feladatokat, a kurzus második hétvégéjén nem vehetnek részt, a későbbiekben a teljes tanfolyamot meg kell ismételniük. Az ismétlő alkalomkor a tanfolyam díját újra nem kell kifizetni, de a mellékköltségeket igen.
 3. “6 hetes házi”: Az elméleti tanfolyam után a résztvevők gyakorlati házi feladatokat kapnak, melyet hetente kell leadniuk az oktatóknak (ennek menetét, módját és csatornáját az oktatók ismertetik a résztvevőkkel).

Az alapkurzust végzett tanácsadóknak lehetőségük van a kurzus egyes részeit ismételni, egy másik tanfolyamra “belátogatni”. Az ismétlő alkalomkor a mellékköltségeket újra ki kell fizetni, és egyeztetni kell a régiófelelősökkel arról, hogy a tanácsadó mely modulokon akar újra résztvenni. Erre a Facebook ClauWi nagycsoportjában van lehetőség.

 

Következő lépcsőfok: “ALAPVIZSGA”

ha valaki az alapkurzus után vizsgát szeretne tenni (ez NEM az alapkurzus része!)

Teendők az alapfokú oklevél megszerzése érdekében az elméleti oktatáson való részvételen kívül:

Az elméleti kurzus elvégzése után arra bátorítjuk a tanácsadókat, hogy vegyenek részt tapasztalt tanácsadók mellett hospitáláson. Az alapvizsgára bocsájtás feltétele 5 tanácsadáson való részvétel megfigyelőként, hospitálási napló kitöltése, önreflexió, illetve a tanácsadást vezető ht jellemzése a jelöltről. Azon tanácsadók listáját, akik mellett hospitálni lehet, illetve a hospitálási naplót, kitöltési útmutatót a kurzus második alkalmával kapják meg a jelöltek az oktatóktól.

Alapvizsga: (személyesen a régiófelelősöknél vagy földrajzi akadályok esetén interneten (skype, viber) teljesítendő): 1. elméleti vizsga a hordozás elméletéről (kérdés-válasz, egy kötés saját szavakkal történő leírása) 2. kötésgyakorlati feladat 3. gyakorlati feladat az egyéb hordozóeszközök használatával kapcsolatban, 4. tanácsadói helyzet megoldása, kommunikáció.

Az alapvizsga díja: 10.000 Ft, mely a régiófelelősöknek fizetendő.

A vizsga letétele után a “ClauWi hordozási tanácsadó” címet használhatja a vizsgázó, és sorszámozott oklevelet kap.

 

Harmadik lépcsőfok: HALADÓ KURZUS

A haladó (“speciális”) kurzus tartalma (címszavakban):

A haladó (Aufbaukurs) kurzus a fenti ismereteket mélyíti és bővíti, valamint felkészít a különleges hordozást igénylő babák és szüleik segítésére.

 • a már korábban megtanult kötések gyakorlása
 • kapcsolat a különleges hordozási igényű családokkal
 • különleges hordozási igényű babák (koraszülöttek, izomtónuseltérések, DS, Kiss-szindróma, …)
 • különleges hordozási igényű szülők (hordozás császármetszés után, hordozás mozgásszervi problémák esetén, …)
 • újabb kötések megismerése
 • kommunikáció, önreflexió

Haladó kurzusra jelentkezni csak az alapkurzus elvégzése és az alapvizsga letétele után lehet. Az alkalmasságot a régiófelelősök a jelentkező munkájának/teljesítményének alapján bírálják el. A haladó kurzus elvégzése, megfelelő számú hospitálás és a sikeres vizsga után a jelölt a “ClauWi speciális hordozási tanácsadó” címet használhatja.

 

TOVÁBBKÉPZÉSEK:

A ClauWi (r) Magyarország a végzettjei számára folyamatosan biztosítja a továbbképzés lehetőségét workshopok keretében.