Általános információk

A ClauWi (r) Magyarország teljes képzése egy két lépcsős kurzusból (alap és haladó kurzus), elméleti és gyakorlati feladatokból, házi feladatokból és vizsgákból álló folyamat. 2019-ben kísérleti jelleggel bevezetjük az elméleti képzésünk elé az Önismereti hétvégét, amely egy kétnapos, ottalvós program. Tapasztalatunk szerint nagyon fontos, hogy a leendő jelentkezők tisztában legyenek a mi iskolánk irányelveivel, az oktatóink módszereivel, és a saját szándékaikkal. Ebben nagy segítséget nyújt ez a képzési modul.

ÖNISMERETI HÉTVÉGE

A 2019. tavaszi kurzustól opcionális jelleggel kezdjük el a hétvégék bevezetését: a jelentkezők eldönthetik, hogy részt vesznek-e rajta a kurzus elvégzése ELŐTT vagy sem (vagyis a jelentkezésnek nem lesz feltétele a részvétel), de a jelentkezésnél előnyt élveznek majd azok, akik ezt vállalják, illetve felmenő rendszerben 2020-tól a vizsga feltétele lesz az Önismereti hétvégén való részvétel (vagyis ha most nem is végzi el a jelentkező, később nem tehet vizsgát addig, amíg ez a modulja hiányzik).
2019-ben az Önismereti hétvégén a már közösségünkbe tartozó tanácsadóink is részt vehetnek, természetesen az új jelentkezők előnyt élveznek.

A program két napja alatt játékosabb-könnyedebb és komolyabb önismereti, önfejlesztő és kommunikációs feladatokat teljesítünk, azt tervezzük, hogy jól szórakozunk közben, de mégis hasznos és tartalmas munkát végzünk.

Lehet jönni gyerekkel, ha úgy érzed jól tudja érezni magát két napig egy ingergazdag környezetben, ahol számára erős korlátok érvényesülnek (idegen környezet, más gyerekek, felnőttek számára “kötelező” feladatok stb.). Ha ezt nem tudod eldönteni vagy biztosan tudod, hogy nem lenne jó neki(k), akkor inkább hagyd őt otthon.
Cél, hogy mindenki, aki belekezd ott aludjon, mert az egész lényege a csapatépítés, a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás, a “zavaró tényezők” között végzett munka megtapasztalása.

Kérésre a hétvégéről “30 órás kommunikációs önismereti tréning” oklevelet kaphat a résztvevő.

ALAPKURZUS

Az alapozó (Grundkurs) képzés során a résztvevők a következő témákban bővítik ismereteiket (felsorolás a teljesség igénye nélkül):
• anatómiai alapok (újszülöttek gerinc- és csípőfejlődése), mozgásfejlődés
• a hordozás pszichológiai és fiziológiai aspektusai
• kötődéselméletek, kötődés és hordozás kapcsolata
• különféle kötésmódok biztos és kompetens ismerete (elöl, csípőn és háton)
• egyéb hordozóeszközök ismerete, megítélése és használata

Az alapkurzus sikeres elvégzése és a házi feladatok elkészítése és értékelése után a résztvevő használhatja a hordozási tanácsadó címet. A vizsga letétele után pedig a ClauWi hordozási tanácsadó címet. A haladó kurzus elvégzése, megfelelő számú hospitálás és a sikeres vizsga után a ClauWi speciális hordozási tanácsadó címet használhatja.

Az elméleti oktatás időtartama: 2×3 nap (50 óra), hétvégenként (péntek-szombat 9-17 óráig, vasárnap 9-16óráig  előre meghirdetett időpontban (az időpontokat a honlapon tesszük közzé). A két hétvége között minimum két hétnek kell eltelnie. A kurzus időpontjának megadásakor az iskolavezető köteles mindkét hétvége dátumát kijelölni.

ClauWi alapkurzusai nagy csoportokban kerülnek megrendezésre, min. 7, max. 10 fő részvételével. A kurzusokon két oktató és két segédoktató dolgozik a csoportokkal.

Az alapkurzust végzett tanácsadók egészséges szülő egészséges baba páros tanácsadásában szereznek kompetenciát, ebben adhatnak tanácsot. A kurzus elvégzéséről magyar és német nyelvű részvételi elismervényt adunk ki, melynek kiadása után a jelöltek a “hordozási tanácsadó” címet használhatják.

A végzett tanácsadóknak lehetőségük van felkerülni a ClauWi Magyarország térképére általuk megadott adatokkal.

Az alapkurzus tartalma (címszavakban):

 • Kötődés, kötődéselméletek
 • A hordozás elméleti háttere és hatásai a hordozott és a hordozó személy számára
 • A gerincoszlop, csípő és az izomzat fejlődése (anatómia)
 • A helyes hordozás szabályai
 • Kötési módok és hordozóeszközök
 • Kötésmódok (elöl, csípőn, háton) gyakorlása
 • Kommunikációelmélet
 • A hordozási tanácsadás metodikája
 • Szituációs gyakorlatok

 

A kurzus díja: 

A kurzus díja: 105000 Ft vagy 330 € (+ mellékköltségek – oktatók úti- és szállásköltsége, terembérlet)
A kurzus díja tartalmazza:

 • 2 hétvégés elméleti oktatást
 • nyomtatott mappát a kurzus anyagával
 • megjelenést a batyuklan.hu honlapon tanácsadóként egy évig ingyen (szabadon választható)
 • kurzus teljesítéséről részvételi igazolást adunk.

Kurzusok időpontjai és helyszínei:

Az alapkurzusok 2016-tól évente két alkalommal szerveződnek, budapesti helyszínen.  Az időpontokat a honlapon tesszük közzé. Mivel egyik legfontosabb célunk, hogy ne még több, hanem még jobb tanácsadókat képezzünk, így nem áll módunkban több tanfolyamot tartani.

 

Teendők az alapfokú oklevél megszerzése érdekében az elméleti oktatáson való részvételen kívül:

A két elméleti hétvége között a résztvevők kidolgozandó feladatokat kapnak (a konkrét feladatokat és az instrukciókat a kurzusokon osztják ki az oktatók), melyet a második hétvégére kidolgozva kell elhozniuk. Amennyiben nem készítik el a feladatokat, a kurzus második hétvégéjén nem vehetnek részt, a későbbiekben a teljes tanfolyamot meg kell ismételniük. Az ismétlő alkalomkor a tanfolyam díját újra nem kell kifizetni, de a mellékköltségeket igen.

Az elméleti tanfolyam után a résztvevők gyakorlati házi feladatokat kapnak, melyet hetente (kb. 6 héten át) kell leadniuk az oktatóknak (ennek menetét, módját és csatornáját az oktatók ismertetik a résztvevőkkel).

Amennyiben a résztvevő a megadott részdátumokig, de legkésőbb a végső határidőig nem adja le a házi feladatait, alapvizsgára nem bocsátható. Amennyiben a későbbiekben alapvizsgát szeretne tenni, a teljes kurzust újra meg kell ismételnie. Az ismétlő alkalomkor a tanfolyam díját nem, de a mellékköltségeket újra ki kell fizetni. A házi feladatok leadásának határidőit az oktatók kötelesek előzetesen megadni.

 

Az elméleti kurzus elvégzése utántól arra bátorítjuk a tanácsadó-tanoncokat, hogy vegyenek részt tapasztalt tanácsadók mellett hospitáláson. Az alapvizsgára bocsájtás feltétele 5 tanácsadáson való részvétel megfigyelőként, hospitálási napló kitöltése, önreflexió, illetve a tanácsadást vezető ht jellemzése a jelöltről. Azon tanácsadók listáját, akik mellett hospitálni lehet, illetve a hospitálási naplót, kitöltési útmutatót a kurzus második alkalmával kapják meg a jelöltek az oktatóktól.

 

Alapvizsga: (személyesen a régiófelelősöknél vagy földrajzi akadályok esetén interneten (skype, viber) teljesítendő): 1. elméleti vizsga a hordozás elméletéről (kérdés-válasz, egy kötés saját szavakkal történő leírása) 2. kötésgyakorlati feladat 3. gyakorlati feladat az egyéb hordozóeszközök használatával kapcsolatban, 4. tanácsadói helyzet megoldása, kommunikáció.

A tanfolyam és az alapvizsga letétele között maximum egy év telhet el. Ha ettől valamilyen ok miatt muszáj eltérni, akkor a régiófelelős engedélyével később is lehetséges a vizsga letétele.

 

Az alapvizsga díja: 10.000 Ft, mely a régiófelelősöknek fizetendő.

Miután a tanfolyamon részt vevők hordozási tanácsadóvá váltak, kötelező továbbképzéseken kell részt venniük. Erről bővebben lásd a Továbbképzések menüpont alatt.

 

A haladó (“speciális”) kurzus tartalma (címszavakban):

A haladó (Aufbaukurs) kurzus a fenti ismereteket mélyíti és bővíti, valamint felkészít a különleges hordozást igénylő babák és szüleik segítésére.

 • a már korábban megtanult kötések gyakorlása
 • kapcsolat a különleges hordozási igényű családokkal
 • különleges hordozási igényű babák (koraszülöttek, izomtónuseltérések, DS, Kiss-szindróma, …)
 • különleges hordozási igényű szülők (hordozás császármetszés után, hordozás mozgásszervi problémák esetén, …)
 • újabb kötések megismerése

Haladó kurzusra jelentkezni csak az alapkurzus elvégzése és az alapvizsga letétele után lehet, és az alkalmasságot a régiófelelősök a jelentkező munkájának/teljesítményének alapján bírálják el.

 

A ClauWi (r) Magyarország a végzettjei számára folyamatosan biztosítja a továbbképzés lehetőségét workshopok keretében.